YENİ
ÜYELİK
ŞİFREMİ
UNUTTUM?

435 Kişi Sohbet Ediyor

KariyerPanel

SesliSohbet.net Satılıktır Fiyat 6 bin tl iletisim 0531 428 60 80

kahraman

Siteye Giriş Yaptı

kahraman

Siteye Giriş Yaptı

Laedri

Siteye Giriş Yaptı

Savalan

Siteye Giriş Yaptı

Kronosss40

Siteye Giriş Yaptı

Gplll

Siteye Giriş Yaptı

Daddy_Cool

Siteye Giriş Yaptı

Theblue

Siteye Giriş Yaptı

Handee

Siteye Giriş Yaptı

Karadayı

Siteye Giriş Yaptı

Elaa

Siteye Giriş Yaptı

Oneyli5282

Siteye Giriş Yaptı

hayalnur

Siteye Giriş Yaptı

Çelikk

Siteye Giriş Yaptı

Çelikk

Siteye Giriş Yaptı

Çelikk

Siteye Giriş Yaptı

Mavigece

Siteye Giriş Yaptı

Qüs✝️ah

Siteye Giriş Yaptı

ŞiiRSeL

Siteye Giriş Yaptı

Hardaktif27

Siteye Giriş Yaptı

zeynoo

Siteye Giriş Yaptı

derson

Siteye Giriş Yaptı

derson

Siteye Giriş Yaptı

Sılam

Siteye Giriş Yaptı

Kemal

Siteye Giriş Yaptı

Adrenalin-20

Siteye Giriş Yaptı

hayalnur

Siteye Giriş Yaptı

Asyaa

Siteye Giriş Yaptı

Asyaa

Siteye Giriş Yaptı

BerkaNt

Siteye Giriş Yaptı

Asyaa

Siteye Giriş Yaptı

Musti

Siteye Giriş Yaptı

camell

Siteye Giriş Yaptı

Meth

Siteye Giriş Yaptı

Meth

Siteye Giriş Yaptı

Meth

Siteye Giriş Yaptı

Adıyaman, tarihin ve SesliSohbet

Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Yine Samsat-Şehremuz Tepe’deki tarihi bulgulardan M.ö. 7.OOO yılına kadar Paleolitik, M.O. 5.000 yıllarına kadar Neolitik, M.Ö. 3.OOO yıllarına kadar Kalkolitik ve M.O. 3.0OO-1.200 yıllan arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaşandığı anlaşılmıştır. Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiştirmiş ve Hitit Devletinin yıkılmasıyla (M.Ö. 1.200) karanlık bir dönem başlamıştır. M.Ö. 1.2OO’den Frig Devletinin kuruluşu olan M.Ö. 750 yıllan arası dönemle ilgili olarak yazılı kaynağa rastlanmamıştır. Ancak; bu dönemde yöre, Asur etkisine girmeye başladığından, Samsat’ta bulunan Asur etkili mühürler ve Kahta Eskitaş Köyünde bulunan Hitit Hiyeroglifi ile yazılmış kitabeler, Anadolu’daki tarihi silsilenin ilimizde de aynen devam ettiğini, göstermektedir. Bu dönemde Adıyaman ve çevresinde Hitit Devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkan Geç Hitit şehir devletlerinden biri olan Kummuh Devleti hüküm sürmüştür.

M.Ü. 9OO-70O yılları arasında yöre Asur etkisinde kalmakla birlikte, Asurlular tam olarak egemen olamazlar. 6. yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hakim olur ve yöre Satrap’lar (Valiler) eliyle yönetilir. M.O. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük iskender’in Anadolu’ya girmesiyle Pers’ler hakimiyetini kaybetmiş ve M.ü. 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Selev-kos Sülalesi hüküm sürmüştür. Bu sülalenin gücünün zayıfladığı sıralarda, Kral Mithradetes l Kallinikos Kommagene Krallığının bağımsızlığını ilan etmiştir (M.O. 69).

Başkenti Samosota (Samsat] olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS. 72′ye kadar sürdürmüş, bu tarihte yöre Roma imparatorluğunun eline geçmiş ve Adıyaman Roma imparatorluğunun Syria (Suriye) Eyaletine, 6. Lejyon olarak bağlanmıştır. Roma imparatorluğunun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ayrılmasıyla, Adıyaman Doğu Roma imparatorluğuna katılmıştır. 643 yılından itibaren bölgeye İslam akınları başlamakla birlikte İslam hakimiyeti ancak 670 yılında Emevi’lerle kurulabilmiştir. 758 yılında ise, II, Abbasi komutanlarından Mansur Ibni Cavene’nin hakimiyetine girer. 926 yılına kadar Abbasi hakimiyetinde kalan H’de bu tarihte Hamdanüerin egemenliği başlar. 958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline geçer.

1114-1181 yıllan arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında Moğol saldırılan yaşanır. 1298′de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer. 1393 yılında Adıyaman bu kez de Timurlenk tarafından yağmalanır.

Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim’in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat’ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya’ya bağlanmıştır.

Yazar : BiRCaN
13 Şub Paz 16:41
621 Görüntüleme

Etiketler: ';


Gönder

POPÜLER YORUMLAR